Chính sách cookie

Cookie là một tập tin nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie giúp trang web nhận biết bạn và nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc thông tin đăng nhập của bạn. Cookie cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie chính trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie mà chúng tôi cần để trang web hoạt động cơ bản. Chúng không thu thập thông tin cá nhân về bạn và không thể bị tắt.
  • Cookie thống kê: Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi (bao gồm cookie) để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu cách sử dụng và cải tiến trang web.

2. Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie phiên bản: Cookie này giúp trang web ghi nhớ các lựa chọn của bạn (chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc khu vực địa lý) để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như số lần bạn truy cập trang web, trang web bạn đã đến từ và trang web bạn đã xem. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chọn không cho phép sử dụng cookie trên trình duyệt của mình hoặc xóa cookie đã có sẵn. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt cookie qua cấu hình trình duyệt của mình.

Chính sách cookie trên trang web của chúng tôi có hiệu lực từ ngày được công bố và có thể được thay đổi theo thời gian. Khi có thay đổi về chính sách cookie, chúng tôi sẽ cập nhật ngày công bố ở đầu trang này.