Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của ku11casino-vn.top (sau đây gọi là 'chúng tôi', 'của chúng tôi' hoặc 'của chúng tôi') nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách này miêu tả các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và các biện pháp bảo mật chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ vận chuyển. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin tự động bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang web mà bạn đã xem.

Chúng tôi sử dụng 'cookies' để thu thập thông tin và cải thiện trải nghiệm người dùng. Bạn có thể tắt cookies trong trình duyệt web của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn về các cập nhật và tin tức liên quan đến trang web của chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận các thông báo này bất kỳ lúc nào.

  • Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi như đối tác vận chuyển để cung cấp dịch vụ đúng thời gian và chất lượng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu truy cập thông tin và yêu cầu họ tuân thủ các biện pháp bảo mật.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu và định dạng tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép đến thông tin cá nhân của bạn.