Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web ku11casino-vn.top. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Sử dụng trang web

1.1 - Trang web này cung cấp thông tin và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực XYZ. Bạn đồng ý sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định nào.

1.2 - Bạn không được sao chép, dùng lại, phân phối hoặc tái tạo nội dung trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

  • 1.2.1 - Mọi tài liệu và thông tin trên trang web chỉ có tính chất thông tin chung và không mang tính chất tư vấn cá nhân.
  • 1.2.2 - Bất kỳ thông tin nào trên trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

2.1 - Các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, nhãn hiệu, logo, tài liệu và giấy phép liên quan đến trang web thuộc sở hữu của chúng tôi.

2.2 - Bạn không được sao chép, chỉnh sửa, tái tạo hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2.3 - Bạn không được sử dụng hoặc kết hợp tên thương hiệu của chúng tôi với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Bảo mật và thông tin cá nhân

3.1 - Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định pháp luật.

  • 3.1.1 - Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại để cung cấp các dịch vụ và thông tin liên quan đến trang web.
  • 3.1.2 - Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về việc sử dụng trang web để cải thiện chất lượng dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.